נתוני שוק

נתוני שוק

הנתונים כוללים סקירה מפורטת של ביצועי השווקים הפיננסיים, כולל ערכי השינוי (בדולרים ובאחוזים), שווי שוק, מחירי הפתיחה והסגירה, השפל והשיא היומי עבור המכשירים הפינננסיים שנבחרו.


התנסה בחשבון דמו