נתוני שוק

נתוני שוק

כוללים סקירה מפורטת של ביצועי השווקים הגלובליים, כולל ערך שינוי (במספרים מוחלטים ואחוזים) ערכים פתוחים, גבוהים, נמוכים, וסגורים עבור המכשירים פיננסיים שנבחרו.


התנסה בחשבון דמו